میکروکنترلر و پردازنده ها

STM32F030C8T6

189,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

STM32F030F4P6

135,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

STM32F030K6T6

80,000 تومان
ویژه
در انبار موجود نمی باشد

میکروکنترلر و پردازنده ها

STM32F103RBT6 (Refurbished)

799,000 تومان 198,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

STM32F401RET6

909,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

میکروکنترلر و پردازنده ها

STM32F446RET6

920,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

میکروکنترلر و پردازنده ها

STM32L053C8T6

359,000 تومان

انواع آی سی

TS27C64A-25CP

249,000 تومان