میکروکنترلر و پردازنده ها

LPC1343 (Refurbished)

389,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

LPC1768FBD100

790,000 تومان