انواع آی سی

DS1307

25,000 تومان

انواع آی سی

DS1307Z

15,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

MAX232 SMD

3,000 تومان

تراشه های واسط

MAX232CPE

15,000 تومان

تراشه های واسط

MAX485CPA

10,000 تومان

رگلاتورها

MAX638 SMD

290,000 تومان