انواع آی سی

74HCT125N

15,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

ADM485AN

35,000 تومان

تراشه های واسط

ADM485J

25,000 تومان

انواع آی سی

CD4013BE

9,999 تومان

انواع آی سی

CD74HC04E

25,000 تومان

انواع آی سی

DS1302

139,000 تومان

انواع آی سی

DS1307

39,000 تومان

انواع آی سی

DS1307Z

24,000 تومان

تراشه های واسط

KSZ8721BL

128,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

KSZ8863RLL

359,000 تومان

تراشه های واسط

MAX232 DIP

25,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

MAX232 SMD

15,000 تومان