در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

ADM485AN

35,000 تومان

تراشه های واسط

ADM485J

25,000 تومان

تراشه های واسط

KSZ8721BL

128,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

KSZ8863RLL

359,000 تومان

تراشه های واسط

MAX232 DIP

25,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

MAX232 SMD

15,000 تومان

تراشه های واسط

MAX232CPE

20,000 تومان

تراشه های واسط

MAX485CPA

15,000 تومان