انواع آی سی

74HCT125N

11,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

ADM485AN

35,000 تومان

تراشه های واسط

ADM485J

25,000 تومان

انواع آی سی

CD4013BE

5,000 تومان

انواع آی سی

CD74HC04E

25,000 تومان

انواع آی سی

DS1302

130,000 تومان

انواع آی سی

DS1307

25,000 تومان

انواع آی سی

DS1307Z

15,000 تومان

تراشه های واسط

KSZ8721BL

60,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

KSZ8863RLL

110,000 تومان

تراشه های واسط

MAX232 DIP

7,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

MAX232 SMD

3,000 تومان