در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

ADM485AN

35,000 تومان

تراشه های واسط

ADM485J

25,000 تومان

تراشه های واسط

KSZ8721BL

60,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

KSZ8863RLL

110,000 تومان

تراشه های واسط

MAX232 DIP

7,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

MAX232 SMD

3,000 تومان

تراشه های واسط

MAX232CPE

15,000 تومان

تراشه های واسط

MAX485CPA

10,000 تومان