انواع آی سی

74HCT125N

15,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراشه های واسط

ADM485AN

35,000 تومان

تراشه های واسط

ADM485J

25,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

AT90CAN128-16AU

890,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

AT91SAM7S64-AU

169,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA128A-AU (Refurbished)

169,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA168PA-AU

145,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA16A-PU

99,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA32A-AU

119,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA64A-AU

145,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA88PA-AU

89,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA8A-AU

85,000 تومان