آموزش طراحی و ساخت تجهیزات خانه هوشمند 

در این دوره قصد داریم نحوه طراحی و ساخت تجهیزات هوشمند به زبان ساده و به صورت رایگان برای همه علاقمندان آموزش بدیم.